Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 2 bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Which animal is next to the dog, but is not next to the rabbit?

2. The picture graph shows the favorite sports in Mr. Murphy’s class. Which sport is the most popular?

3. Pierre wants to finish the pattern above. Which letter(s) should he write?

A. A            B. AA              C. AAA           D. AAAA
4. There are 8 rabbits in the meadow. 7 of them hop away. Which number sentence describes this story?

A. 8 - 1 = 7 B. 8 + 1 = 9 C. 8 - 7 = 1 D. 8 + 7 = 15

 

5. Marty is using the number line above. If she starts at 6 and hop 3 steps to the right, what number will she be at?

A. 7           B. 8           C. 9           D. 10

6. There are 4 cars in the garage. How many tires are there in all?

A. 8           B. 10           C. 12          D. 16
7. There are three ladybugs in Allen's garden. Each ladybug has six black spots on its back. How many black spots do the three ladybugs have in all?

A. 9           B. 12           C. 18           D. 24
8. Looking at the picture above, how many more fish than snails are in the tank?

A. 5           B. 3           C. 2           D. 1
9. Which of the following statements is probably true?

A. Mom is taller than the school bus.
B. Jimmy is shorter than his cat.
C. The child is shorter than the man.
D. The building is shorter than a bike.

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản