Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
74
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Clara had a set of building blocks. Each block was 5 inches long. She put 7 of the blocks end-to-end across the top of her bookcase, as shown in the drawing. There was 1 more inch from the end of the last block to the edge of the bookcase. What is the total width of Clara’s bookcase?
A. 36 in. B. 25 in. C. 20 in. D. 8 in.
2. Mr. Wilson is a soccer coach. He had 8 old soccer balls in the team’s equipment closet. He bought 7 new soccer balls, then he threw away 3 of the old balls. Which number sentence can be used to find how many soccer balls were left?
3. Sean has 92 model cars and 16 model ships. He has the same number of model airplanes as he has model ships. How many model cars, ships, and airplanes does Sean have in all?
A. 76 B. 108 C. 114 D. 124
4. Mr. Miller had 4 chickens that laid a total of 16 eggs. He put the eggs evenly into 2 baskets. Which number sentence shows the number of eggs that he put into each basket?
5. Becky had two rolls of ribbon. One was 300 feet long and the other was 135 feet long. She used 20 feet of the ribbon to decorate 3 Christmas presents for her family on Christmas Eve. How much ribbon did she have left?
A. 455 ft B. 415 ft C. 185 ft D. 145 ft
6. Gracie is reading a book that is 124 pages long. She needs to read 36 more pages to finish the book. How many pages has Gracie read so far?
A. 88 B. 92 C. 112 D. 160
7. Kari saved $89 for a new bicycle. She saved $26 more than her brother, Jonathan, saved for his skateboard. Which is the best estimate of the amount of money that Jonathan saved?
A. $50 B. $60 C. $100 D. $120
8. Mrs. Hill raises 7 kinds of vegetables in her garden. She has 5 rows of bean plants with 9 plants in each row. Which number sentence shows the total number of bean plants in Mrs. Hill’s garden?
9. Mary has 3 goldfish bowls. She put each of them in a different room of her house. The graph shows how many fish are in each bowl. How many goldfish does Mary have altogether?
A. 9 B. 12 C. 14 D. 18
10. Miller’s Tree Farm has 220 oak trees, 175 pecan trees, and 315 pine trees. Which is the best estimate of the total number of trees at the tree farm?
A. 600 B. 700 C. 800 D. 900

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản