Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
93
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013 gồm nhiều đề thi hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em ôn tập và đạt kết quả tốt trong kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. There are 458 boys and 497 girls at Spring Park Elementary School. How many students attend Spring Park Elementary School?
A. 955 B. 941 C. 845 D. 841
2. Lisa has to draw a figure with two lines of symmetry. Which of the following is most likely Lisa’s drawing?
3. Monica had 15 packs of bubble gum. She gave 9 packs to her friends. How many packs of gum does Monica have left?
A. 6 packs B. 7 packs C. 9 packs D. 2 packs
4. Emma bought the rug above for her new living room. What is the perimeter of her rectangular rug?
A. 14 ft B. 16 ft C. 28 ft D. 48 ft
5. What does the 3 in 273,049 represent?
A. thirty B. 3 hundreds C. 3 thousands D. 3 ten thousands
6. Jennifer is trying to draw lines of symmetry on the shapes above. Which 2 shapes do not have any lines of symmetry?
A. 1 and 3 B. 2 and 4 C. 1 and 4 D. 3 and 4
7. The graph shows the number of people at the school picnic who were wearing sandals, boots, or athletic shoes. How many people were wearing boots?
A. 8 B. 13 C. 16 D. 18
8. On Wednesday, a school cafeteria served 82 hot dogs to the first graders, 57 hot dogs to the second graders, and 145 hot dogs to the third graders. How many hot dogs were served altogether to the students of these 3 grades?
A. 287 B. 284 C. 275 D. 174
9. Belinda had 99¢ in her back pocket. After she bought a newspaper, she had 13¢ left. How much did she spend for the newspaper?
A. 54¢ B. 65¢ C. 86¢ D. 96¢
10. Charles is looking for a number that has 3 hundreds, 5 tens, and 2 ones. Which of the following is the number Charles is looking for?
A. 10 B. 532 C. 352 D. 3,052
Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. There are 458 boys and 497 girls at Spring Park Elementary School. How many students attend Spring Park Elementary School?
A. 955 B. 941 C. 845 D. 841
2. Lisa has to draw a figure with two lines of symmetry. Which of the following is most likely Lisa’s drawing?
A. B.C. D.
3. Monica had 15 packs of bubble gum. She gave 9 packs to her friends. How many packs of gum does Monica have left?
A. 6 packs B. 7 packs C. 9 packs D. 2 packs
4. Emma bought the rug above for her new living room. What is the perimeter of her rectangular rug?
A. 14 ft B. 16 ft C. 28 ft D. 48 ft
5. What does the 3 in 273,049 represent?
A. thirty B. 3 hundreds C. 3 thousands D. 3 ten thousands
6. Jennifer is trying to draw lines of symmetry on the shapes above. Which 2 shapes do not have any lines of symmetry?
A. 1 and 3 B. 2 and 4 C. 1 and 4 D. 3 and 4

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản