Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Calvin is cleaning up his marbles. After he puts 10 marbles in each bag, there are some marbles left over. How many marbles does Calvin have in all?
A. 13
B. 30
C. 33
D. 23
2. A cowboy has many boots. Which number sentence describes the picture of the boots above?
A. 3 + 2 = 5
B. 5 - 2 = 3
C. 5 - 3 = 2
D. 2 + 3 = 5
3. Ashley drew the shapes above. Are there more triangles, more squares, or an equal number of both shapes?
4. Vicky wakes up at 8 o’clock on Saturday. She needs to be at tennis practice 2 hours after she wakes up. What time does Vicky’s tennis practice begin on Saturday?
5. Amber collected 9 baseball cards and bought 3 more last week. Then she gave 4 to her brother. How many cards does Amber have now?
A. 9
B. 8
C. 10
D. 12
6. Patrick buys a bottle of his favorite soda. There is about 1 liter of liquid inside. Which container holds less than a liter of water?
A. a pool
B. a trash can
C. a spoon
D. a lake
7. Which measuremnt tool would you use to weigh your hamster?
8. Estimate the weight of the following objects. Which could weigh about one pound?
A. 4 sticks of butter
B. a feather
C. your desk
D. baby elephant
9. In Mr. Wrigley’s yard, there are 4 birds nests. Each nest has 10 eggs inside. How many eggs are there in all?
A. 14
B. 6
C. 40
D. 10
10. I am a number. If you take 25 away from me, I will still have 25. What number am I?
A. 0
B. 25
C. 50
D. 60

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 đề thi số 5 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản