Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. All these figures are glunks:
None of these figures are glunks:
Which of these is NOT a glunk?
2. Beth bought 2 packs of stickers. She gave the clerk $5.00. How much change should Beth receive?
A. $5.99
B. $4.98
C. $4.01
D. $3.02
3. Nancy has a bag of marbles in three colors. She has twelve more red marbles than white marbles. She has three fewer white marbles than green ones. There are eight green marbles. How many marbles in the bag?
A. 23
B. 25
C. 30
D. 39
4. What additional information do you need to solve this problem?
A. what day Clint is planning to have his party
B. how many people will attend Clint’s party
C. how old Clint will be on his birthday
D. what kind of cake Clint will have
5. Which shapes are congruent?
A. Figure 3 and Figure 4
B. Figure 2 and Figure 3
C. Figure 1 and Figure 3
D. Figure 1 and Figure 2
6. What is the missing number?
A. 32
B. 25
C. 17
D. 13
7. Kerry has 2 red and 3 white marbles. Jessie has 2 red marbles and 1 white marble. If Kerry and Jessie put their marbles together, what part of their marbles will be red?
A. 2/6
B. 4/4
C. 4/8
D. 6/8
8. Look at this list of numbers. Which student’s thinking is correct?
A. Lynn says the numbers are odd because the numbers in the tens place are odd numbers.
B. Ken says the numbers are even because there are four numbers.
C. Peter says the numbers are even because the sum of the digits is an even number.
D. Meg says the numbers are odd because the numbers in the ones place are odd numbers.
9. Pick the numbers to fill in the blank (from left to right) and make the equation valid.
A. 7, 2, 10
B. 2, 10, 7
C. 2, 7, 10
D. 10, 7, 2
10. Study the number list above. If the pattern continues, which number should come next?
A. 30
B. 21
C. 20
D. 16

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản