Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012 của kì thi năm trước đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. ;Charlie plants these flowers in his garden. If each flower has 5 petals, how many petals in all are in Charlie’s garden?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 50
2. Nina needs to complete the pattern above. Which numbers will fill in the blanks?
A. 8, 15, 21
B. 9, 15, 21
C. 9, 15, 24
D. 8, 16, 24
3. The lady at the cash register gave Anthony these coins. How much money did she give him?
A. 28¢
B. 43¢
C. 38¢
D. 53¢
4. On Sunday, Brianna stays has fun at home. She checks the clock throughout the day and finds a pattern. What time should be shown on the last clock?
A. 2 o'clock
B. 10 o'clock
C. 10 o'clock
D. 12 o'clock
5. Which of the letters above has a line of symmetry?
6. Carlos has a math machine. He puts in 11 and 7 comes out. He puts in 8 and 4 comes out. What is the machine’s rule?
A. add 4 to the number
B. subtract 5 from the number
C. subtract 4 from the number
D. subtract half from the number
7. Ryan has a sore throat and needs to take cough medicine. Which is a common unit of measurement for medicine?
A. teaspoon
B. quart
C. inch
D. pound
8. Jamie and his family just moved to a new house. They spent one thousand two hundred thirty-four dollars and fifty six cents on new furniture. What is the dollar amount written in standard form?
A. ¢12.56
B. $123.56
C. $1,234.56
D. $1,234.56
9. Anna shows numbers using tens rods and ones units. What number is Anna showing if she adds 6 more ones units?
A. 56
B. 60
C. 61
D. 66
10. Three friends went fishing. Hunter caught 6 fish. Jeremy caught 2 more fish than Hunter. Mick caught 2 fish. How many fish did they catch in all?
A. 10
B. 16
C. 17
D. 19

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 đề thi số 4 năm học 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản