Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 5 đề thi

0
164
lượt xem
1
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thật sự là sân chơi bổ ích cho các học sinh yêu thích học Tiếng Anh. Xuất phát từ thực tế đó, Thư viện eLib đã tuyển chọn nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012. Qua bộ đề thi các em sẽ rèn luyện được khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,…

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. All these figures are glunks:
None of these figures are glunks:
Which of these is NOT a glunk?
2. Beth bought 2 packs of stickers. She gave the clerk $5.00. How much change should Beth receive?
A. $5.99
B. $4.98
C. $4.01
D. $3.02
3. Nancy has a bag of marbles in three colors. She has twelve more red marbles than white marbles. She has three fewer white marbles than green ones. There are eight green marbles. How many marbles in the bag?
A. 23
B. 25
C. 30
D. 39
4. What additional information do you need to solve this problem?
A. what day Clint is planning to have his party
B. how many people will attend Clint’s party
C. how old Clint will be on his birthday
D. what kind of cake Clint will have
5. Which shapes are congruent?
A. Figure 3 and Figure 4
B. Figure 2 and Figure 3
C. Figure 1 and Figure 3
D. Figure 1 and Figure 2
6. What is the missing number?
A. 32
B. 25
C. 17
D. 13
7. Kerry has 2 red and 3 white marbles. Jessie has 2 red marbles and 1 white marble. If Kerry and Jessie put their marbles together, what part of their marbles will be red?
A. 2/6
B. 4/4
C. 4/8
D. 6/8
8. Look at this list of numbers. Which student’s thinking is correct?
A. Lynn says the numbers are odd because the numbers in the tens place are odd numbers.
B. Ken says the numbers are even because there are four numbers.
C. Peter says the numbers are even because the sum of the digits is an even number.
D. Meg says the numbers are odd because the numbers in the ones place are odd numbers.
9. Pick the numbers to fill in the blank (from left to right) and make the equation valid.
A. 7, 2, 10
B. 2, 10, 7
C. 2, 7, 10
D. 10, 7, 2
10. Study the number list above. If the pattern continues, which number should come next?
A. 30
B. 21
C. 20
D. 16
 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản