Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 54 đề thi

0
1.137
lượt xem
1
download
Xem 54 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là bộ đề thi gồm nhiều đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi Olympic Tiếng Anh!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. While playing a game of hide and seek, Brent decides to count backward in a special pattern before he goes and finds his friends. Which rule can be used to find the next number in Brent’s number pattern?
A. add 3 B. subtract 3 C. add 10 D. subtract 10

5 x ____ = 0
2. Jamal likes to solve math facts on the refrigerator using number magnets. Today, his number sentence is missing something. What number can make the number sentence above true?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 5

3. Two third-grade classes, Class A and Class B, took a survey of their favorite fruits. The graphs above show the results of the survey. Which fruit was the least favorite in both classes?
A. Bananas B. Pears C. Apples D. Strawberries

4. Alex has 4 soccer balls and 8 footballs. Altogether, he has 12 balls. Which of the number sentences below is in the same fact family as 4 + 8 = 12?
A. 7 + 5 = 12 B. 12 - 8 = 4
C. 6 + 6 = 12 D. 12 - 9 = 3

5. The students in Ms. West’s class are making math flash cards. Which of these cards shows a correct number sentence?
A. Blue B. Red C. Green D. Yellow

6. Mr. Harper’s third-grade class has joined a read-a-thon, and they are trying to read the most books possible. The class is divided into four teams. The graph above shows the number of books read by each team. Which team read 10 fewer books than the Yellow team?
A. Red team B. Yellow team C. Green team D. Purple team

7. Early in the spring, Mrs. Oliver planted a vegetable garden in her front yard. There are five tomato plants in each row. If there are three rows in all, how many tomato plants are in Mrs. Oliver’s garden?
A. 5 B. 10 C. 8 D. 15

8. Nancy is sorting papers into stacks. She secures each stack with a large, silver paper clip. About how much would a real paper clip weigh?
A. 1 kilogram B. 2 grams
C. 10 kilograms D. 30 grams

9. Denise joined the neighborhood swim team. On Monday, she swam for 45 minutes. Jenny swam 10 minutes more than her teammate Denise. How many minutes did Jenny swim?
A. 25 B. 35 C. 45 D. 55

10. If you fold this shape along the dotted lines, what 3 dimensional figure would you make?
A. Tetrahedron B. Cylinder C. Pyramid D. Cube

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!
Đồng bộ tài khoản