Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012. Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

  1. Students in Mrs. Wood's class are lined up to ride a pony for the Texan's Day. According to the picture above, who is 14th in line from the pony?

2. Last February, a card shop sold two hundred thousand, one hundred greeting cards. Which shows this number?
A. 2,000,100
B. 200,100
C. 20,100
D. 2,100

3. Which two figures have an equal fraction shaded?
A. 1 and 2
B. 1 and 3
C. 2 and 4
D. 3 and 4

4. Each figure below is shaded to represent a fraction. Which pair of figures makes a true statement?

5. A school library has 985,720 books. Which of the following is that number written in words?
A. Nine hundred eighty-five, seven hundred twenty
B. Nine hundred thousand, seven hundred twenty
C. Nine hundred eighty-five thousand, seven hundred twenty
D. Nine thousand eighty-five, seven hundred twenty

6. There are 368 buttons in a jar. What is that number rounded to the nearest hundred buttons?
A. 300
B. 360
C. 370
D. 400

7. Ben put 5 cookies in each box for the bake sale. How many cookies did he use to fill up the boxes?
A. 18
B. 45
C. 90
D. 95 

8. John made a number with the blocks shown above. Sonya used the same blocks to make a number LESS THAN John’s number. Which could be the number Sonya made?

9. Which best describes the pattern of dots on the blocks?
A. Each block has exactly one more dot than the one before it.
B. Each block has two dots on it.
C. Each block has exactly two more dots than the one before it.
D. Each block has three or four dots on it.

10. Harold can use the fact, 3 x 4 = 12, to help him solve a related problem. Which of the following could be the problem he is trying to solve?
A. ? ÷ 3 = 4
B. ? - 4 = 12
C. ? + 3 = 4
D. ? - 3 = 4

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 11 đề thi số 3 năm học 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản