Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013. Đây là một trong những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which animal is at (2, 3) on the grid?
A. B. C. D.

2. There are 100 cookies inside the cookie jar. 49 of the cookies are Oreos. What fraction represents the number of Oreos inside the cookie jar?
A. 100/51 B. 100/49 C. 51/100 D. 49/100

3. Nick is playing a board game with his friends. One of the pieces is the spinner shown above. If Nick spins the spinner 50 times, which number will the spinner land on most often?
A. 1 B. 2 C. 3 D. cannot tell

4. Melissa loves to read when she has free time after school. She has a pile of 16 magazines. What are two different ways that Melissa can stack them into equal groups?
A. 2 groups of 8 and 4 groups of 4
B. 2 groups of 9 and 3 groups of 4
C. 8 groups of 2 and 5 groups of 3
D. 6 groups of 3 and 2 groups of 8

5. What is the missing number for the input/output table?
A. 6 B. 8 C. 4 D. 1

6. For Halloween, Brian is going to come up with his own costume. He has 2 masks, one red and one green. He has three wigs, one black, one white, and one brown. How many different costumes can Brian make from the masks and the wigs?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Y = 1 student
7. The third grade students at Martin Elementary love animals. The picture graph above shows how many students own each type of pet. Which question below could you answer using the picture graph?
A. How many students own more than one pet?
B. How many students own black dogs?
C. How many more students own fish than hamster?
D. How many students don’t own pets?

8. Today, Michael woke up and looked at the calendar. He counted 15 more days until his birthday. Then, 27 more days after Michael’s birthday it will be Thanksgiving Day. How many days are there from today until Thanksgiving Day?
A. 12 B. 30 C. 32 D. 42

9. Beth is going to make caramel apples for the fall festival. The picture above shows how Beth places the apples on the table. Which multiplication sentence matches the picture?
A. 3 x 4 = 12 B. 3 x 5 = 15
C. 3 x 6 = 18 D. 18 ÷ 3 = 6

10. The sandwiches at Jackie’s favorite restaurant costs $2.50, and soup costs $1.50. Jackie eats a sandwich 2 times a week and soup 5 times a week. What is the probability that Jackie will eat soup tomorrow?
A. 2/5 B. 5/2 C. 5/7 D. 2/7  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản