Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực đối với các bạn thí sinh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc bạn ôn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The cook is getting ready to make different kinds eggs in three different pans. Which package of eggs above should the cook use so that there will be an equal number of eggs in each of the three pans with no eggs left over?

2. Felix walks down the street and picks up empty cans. The table above show how much money (in cents) that Felix will get for each can that he recycles. If the pattern continues, how much money will Felix get for recycling 5 cans?
A. 18 ¢ B. 22 ¢ C. 25 ¢ D. 30 ¢

3. While cleaning up his room, Alex found these spinners under his bed. Each spinner had parts that were black, gray, and white. Which spinner would Alex MOST LIKELY land on white?

4. Four people got on an empty bus at the first stop. At the second stop, 4 people got on. At the third stop, 6 people got off and 2 got on. At the fourth stop, 1 person got off and 4 got on. How many people are on the bus now?
A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

5. Looking at the numbers above, which operation signs will fit in the blanks to produce the smallest result?
A. x, x B. x, + C. -, + D. x, ÷

6. Katie is making a necklace using fancy beads. She is following the pattern above. Which two beads will complete the pattern?

7. Steven is playing a math game. He has the numbers 3, 5, 7, and 8 written down on white cards. What is the largest 3-digit number Steven can make from these numbers?
A. 387 B. 587 C. 783 D. 875

8. Lisa got a pretty pink bike for her birthday. She goes to the store and buys a silver bell. She paid with two $1 bills, and she received $0.30 in change. How much did the bell cost?
A. $1.30 B. $1.50 C. $1.70 D. $1.90

9. Eddy and his family are taking a trip to Florida. They have traveled 364 miles in their van so far. If you round 364 to the nearest hundred, about how many miles has Eddy’s family traveled in the car so far?
A. 300 B. 400 C. 360 D. 370

10. This pictograph shows the number of sunny days in the first four months of school, September through December. How many sunny days were there in October?
A. 5 B. 10 C. 21 D. 30  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản