Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mark’s three turtles – Moe, Larry, and Curly – will race on a sand track. If the three turtles finish the race one after another, what are the total possible combinations of results that the three turtles can finish in 1st, 2nd, and 3rd place?
A. 1 B. 3 C. 6 D. 20

2. Oscar saw this street-sign arrow in the morning. Then, a strong wind turned the arrow clockwise. Which of the following shows how the arrow looked after the wind turned it?

3. What are the two missing numbers in the table above?
A. 55, 24 B. 55, 75 C. 100, 75 D. 75, 10

4. Joseph made the number 18 two times using place value blocks shown above. What is the product of 18 x 2?
A. 36 B. 48 C. 64 D. 128

5. What are the two missing numbers in the table above?
A. 5, 8 B. 10, 15 C. 20, 30 D. 1, 100

6. Mrs. Smith needs a 15-foot-long piece of white fabric to make a wedding dress for her daughter. Her daughter will be getting married in 48 days. How many yards of white fabric does Mrs. Smith need to buy?
A. 1 B. 5 C. 10 D. 90

7. Bobby’s mom drives him to school, which is only 5 minutes away. Which is the best estimate of the distance traveling by car in 5 minutes?
A. 15 centimeters B. 200 centimeters
C. 80 meters D. 3 kilometers

Diana has 18 pencils. She wants to give each of her 6 friends the same number of pencils. How many pencils can she give each friend?
8. Which number sentence can help you solve the problem above?
A. 18 + 6 B. 18 - 6 C. 18 x 6 D. 18 ÷ 6

9. Daniel found 15 small golf balls in his dad’s backpack. His dad said that he could take 1/3 of the total number of golf balls. How many golf balls is Daniel allowed to take?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

10. Kevin knows the opposite of division is multiplication. Which multiplication sentence can Kevin use to find the value of 24 ÷ 4?
A. 4 x 3 = 16
B. 4 x 4 = 16
C. 4 x 5 = 24
D. 6 x 4 = 24  

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản