Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012

Kỳ thi Olympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Is any additional information needed to solve the problem?
A. Yes, how much Clancy weighs.
B. Yes, what kind of dog food Clancy eats.
C. Yes, how tall Clancy is.
D. No, all information is given.

2. On a camping trip, Erin slept in a tent shown. What shape was the bottom of the tent she was sleeping in?
A. triagle
B. rectangle
C. square
D. triangular prism

3. Dan has 363 baseball cards; Mickey has 288; John has 412; Alvin has 126. How many baseball cards do they have in all?
A. 1,089
B. 1,179
C. 1,189
D. 1,279

4. Janis designed a patio from concrete blocks. The one-foot square blocks were arranged as shown above. What is the area of her patio?
A. 24 sqft
B. 32 sqft
C. 120 sqft
D. 320 sqft

5. There were 64 ducks on the lake. They were joined by 12 swans soon. Then half of the swans flew away. How many birds were still on the lake after half of the swans flew away?
A. 64 + 12 + 6 = 68
B. 64 + 12 - 6 = 70
C. 64 - 12 - 6 = 46
D. 64 + 12 - 32 = 4

6. Which of the following figures has a curved surface and a flat surface?

7. Jessica is to group some shapes together for an art project. If she will group all of the squares together, what rule should she write that will apply only to squares?
A. They have two pairs of opposite sides parallel.
B. They have four right angles.
C. They have sides that are all equal.
D. They have four right angles and all sides are equal.

8. Which group contains three letters with only one line of symmetry each?
A. H, O, X
B. Q, P, R
C. V, M, G
D. A, K, C

9. Which piece of information is unnecessary for Nick to find the cost of housing and feeding the pony?
A. It will cost him $30 to rent a stall.
B. The pasture is 3,000 square feet.
C. Horse feed costs $12 a bag.
D. The pony eats 1 bag of horse feed a week.

10. Which set of quadrilaterals has four lines of symmetry?
A. {parallelograms}
B. {rectangles}
C. {squares}
D. {trapezoids} 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 17 đề thi số 3 năm học 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản