Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng ta biết rằng, đề thi Olympic Tiếng Anh có một mức độ cao hơn đề thi thông thường tại các cấp độ thi, do đó, trước khi bước vào kỳ thi, các em học sinh cần được ôn tập và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để có thể làm được bài thi hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which puzzle piece looks congruent to Figure X?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. Uncle John gave James all the coins in his pocket for mowing the yard. The coins are shown above. How much did James earn?
A. $1.25
B. $1.07
C. $1.00
D. $0.80

3. Which of the following shapes is congruent to the shaded triangle above?

4. Which part of the story is extra information not needed for solving the problem?
A. Caroline is making cookies for the students in her third-grade class.
B. There are 15 boys and 10 girls in her class.
C. Each student will eat 2 cookies.
D. Caroline can fit 16 cookies on a plate.

5. Four children weighed their dogs. The dogs’ weights are given in the chart. Which of the following shows the animals listed by weight from least to greatest?
A. Tilly, Sport, Alex, Kirby
B. Kirby, Alex, Sport, Tilly
C. Tilly, Sport, Kirby, Alex
D. Kirby, Alex, Tilly, Sport

6. According to the ruler above, which line segment is about 2 centimeters long?

7. Which of these is the best estimate for the length of a school bus?
A. 7 centimeters
B. 30 meters
C. 7 meters
D. 3 kilometers

8. Which object would most likely be measured in pounds?

9. Mrs. Banner wants to put a fence around her garden to help keep the rabbits out of her vegetables. Which number sentence should Mrs. Banner use to find out the length of the fence she needs to build?
A. ( 3 x 6 ) feet
B. ( 5 + 6 + 3 + 4 ) feet
C. ( 5 + 6 + 3 + 3 + 4 ) feet
D. ( 5 x 6 ) feet

10. Robert stands on a scale to get his weight. What unit of measurement does the scale probably use?
A. feet
B. degrees
C. pounds
D. liters  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản