Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
130
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hiện nay là kỳ thi thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về Tiếng Anh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which puzzle piece looks congruent to Figure X?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. Uncle John gave James all the coins in his pocket for mowing the yard. The coins are shown above. How much did James earn?
A. $1.25
B. $1.07
C. $1.00
D. $0.80

3. Which of the following shapes is congruent to the shaded triangle above?

4. Which part of the story is extra information not needed for solving the problem?
A. Caroline is making cookies for the students in her third-grade class.
B. There are 15 boys and 10 girls in her class.
C. Each student will eat 2 cookies.
D. Caroline can fit 16 cookies on a plate.

5. Four children weighed their dogs. The dogs’ weights are given in the chart. Which of the following shows the animals listed by weight from least to greatest?
A. Tilly, Sport, Alex, Kirby
B. Kirby, Alex, Sport, Tilly
C. Tilly, Sport, Kirby, Alex
D. Kirby, Alex, Tilly, Sport

6. According to the ruler above, which line segment is about 2 centimeters long?

7. Which of these is the best estimate for the length of a school bus?
A. 7 centimeters
B. 30 meters
C. 7 meters
D. 3 kilometers

8. Which object would most likely be measured in pounds?

9. Mrs. Banner wants to put a fence around her garden to help keep the rabbits out of her vegetables. Which number sentence should Mrs. Banner use to find out the length of the fence she needs to build?
A. ( 3 x 6 ) feet
B. ( 5 + 6 + 3 + 4 ) feet
C. ( 5 + 6 + 3 + 3 + 4 ) feet
D. ( 5 x 6 ) feet

10. Robert stands on a scale to get his weight. What unit of measurement does the scale probably use?
A. feet
B. degrees
C. pounds
D. liters 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 18 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản