Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Chris wants to make lunch so he buys the items above at the grocery store. How much did he pay for all the items above?
A. $7.74 B. $6.64 C. $6.74 D. $5.64
2. Alice and Richard are going on an Easter egg hunt this weekend. They have decorated eggs and put them in baskets. Alice decorated 21 eggs and Richard decorated 18 eggs. If one basket holds 12 eggs, how many baskets will Alice and Richard need to hold all the eggs?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

3. Ms. Mason has filled a big jar with jelly beans. She wants her students to estimate how many beans are inside the jar. As a hint, Ms. Mason poured out the beans and filled up 10 cups. In the first four cups, she counted 19, 21, 21, and 18 beans. What is a reasonable estimate for the total number of beans in the jar?
A. 190 - 210 B. 210 - 230 C. 100 - 250 D. 170 - 190

4. 100 crayons come in one box. Melissa uses 36 crayons to color a card she made for her grandmother. How many crayons are left inside the box?
A. 44 B. 64 C. 74 D. 136
5. After school, Grant takes his dog for a walk. They go down the street and play at the park for a bit. When he returns home, it is already 7:00 p.m. If Grant’s walk took 1 hour and 30 minutes, what time did Grant start his walk?
A. 5:00 p.m. B. 5:30 p.m. C. 6:00 p.m. D. 8:30 p.m.

6. One warm summer day, Brenda walks down to the ice cream shop for a cold, sweet treat. She can choose from 4 different ice cream flavors – vanilla, chocolate, strawberry, and mint. She wants to make ice cream cones with 2 scoops, using 2 different flavors for each cone. How many different cones can she make?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

7. In which of the following numbers does the “5” have the greatest value?
A. 1,543 B. 5,341 C. 9,258 D. 3,645

1. The shape has 4 angles.
2. The angles are not all the same size.
3. Opposite sides are the same length.
8. Lisa is playing a guessing game with her brother. She gives him the 3 clues above that describe a special shape. Which shape fits all 3 clues?
A. B. C. D. E.
9. Natalie’s class is helping the librarian make posters for the upcoming Book Fair. The graph above shows how many minutes it takes to make different amounts of posters. If the pattern continues, how many minutes will it take to make 6 posters?
A. 50 B. 55 C. 60 D. 65

10. Mrs. Ortiz assigned each student in a group an equal number of math problems to do at the board. There were 5 students in that group. Which of the following could be the number of math problems she assigned all together?
A. 6 B. 9 C. 12 D. 15  

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 19 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản