Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 đề thi

0
80
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Thomas has saved money so he can buy one toy at the end of the week. Thomas wants to use the three coins above to buy one of the four toys shown above. Which of the toys can he afford to buy?
A. the football B. the tennis Ball
C. the toy car D. the toy ring

2. Four teams of students have decided to sell delicious, tangy lemonade at the neighborhood park. They do this for two weeks. Looking at the table above, which of the following statements is true?
A. On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.
B. On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 3 was greater than the number sold by Team 4.
C. On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 4 was equal the number sold by Team 3.
D. On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.

3. Every day, the kids in the cafeteria get to choose from a bottle of water or a box of milk to go with their tray lunch. About how much milk would the box hold?
A. 1 ounce B. 1 pint C. 5 gallons D. 10 gallons

4. Imagine folding this shape along the dotted lines. Which shape would you make?
A. a rectangular prism B. a cylinder
C. a tetrahedron D. a cube

5. Mike needs to put all five weights on the scale so that both sides are balanced. How many kilograms need to be on each side of the scale?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 để xem.
Đồng bộ tài khoản