Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
108
lượt xem
4
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Thomas has saved money so he can buy one toy at the end of the week. Thomas wants to use the three coins above to buy one of the four toys shown above. Which of the toys can he afford to buy?
A. the football B. the tennis Ball
C. the toy car D. the toy ring

2. Four teams of students have decided to sell delicious, tangy lemonade at the neighborhood park. They do this for two weeks. Looking at the table above, which of the following statements is true?
A. On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.
B. On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 3 was greater than the number sold by Team 4.
C. On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 4 was equal the number sold by Team 3.
D. On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.

3. Every day, the kids in the cafeteria get to choose from a bottle of water or a box of milk to go with their tray lunch. About how much milk would the box hold?
A. 1 ounce B. 1 pint C. 5 gallons D. 10 gallons

4. Imagine folding this shape along the dotted lines. Which shape would you make?
A. a rectangular prism B. a cylinder
C. a tetrahedron D. a cube

5. Mike needs to put all five weights on the scale so that both sides are balanced. How many kilograms need to be on each side of the scale?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

6. Delight Donuts sells tastiest donuts in town! The table above shows the prices for the donuts at the store. If the pattern continues, how much would 5 donuts cost at the store?
A. $1.60 B. $2.00 C. $2.20 D. $3.00

7. Melissa loves to color when she finishes her homework each night. She has 18 coloring books. What are two different ways Melissa can stack the coloring books in equal groups?
A. 2 groups of 9 and 3 groups of 6
B. 2 groups of 9 and 3 groups of 4
C. 8 groups of 2 and 5 groups of 3
D. 6 groups of 3 and 2 groups of 8

8. Joshua saves $8 each week. The table shows how much he has saved in the first 2 weeks. Which set of numbers completes the table?

A. 24, 32, 40 B. 18, 28, 38
C. 28, 56, 112 D. 16, 16, 16

9. Chef Anthony is cooking meatball soup at the restaurant. One table of guests ordered 7 bowls of meatball soup. Chef Anthony serves 10 meatballs in each of the 7 bowls. How many meatballs does Chef Anthony serve in all?

A. 17 B. 71 C. 107 D. 70

10. Julio created this input/output table and used a special rule to come up with the numbers. Which rule did he use?
A. Add 6 B. Subtract 3
C. Multiply by 3 D. Multiply by 3 and subtract 1  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 21 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản