Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 3 Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Miss Foster uses face stickers to create a pattern. Three face stickers are missing from the pattern above. If Miss Foster completes the pattern, which face sticker should be at the very top?

2. Sally’s birthday is on July 9. Billy’s birthday is two weeks later. Billy’s party is two days after his birthday. When is Billy’s party?

A. July 9
B. July 16
C. July 23
D. July 25

3. There were many fish swimming in the cool pond. Kyle counted a number of fish equal to 8 hundreds, 3 tens, and 7 ones. What is the standard form number that Kyle counted?

A. 830
B. 837
C. 8,037
D. 8,370

4. According to the picture above, which two people's figures are congruent?

A. Andy’s and Dennis’s
B. Andy’s, Beth’s, and Dennis’s
C. Beth’s, Ceil’s, and Dennis’s
D. Beth’s and Ceil’s

5. Farmer Johnson has the best crop of crisp green apples. He will sell his apples at the market for 5 cents each. What is the total cost if you buy 4 of Farmer Johnson’s green apples at the market?

A. 4 cents
B. 16 cents
C. 20 cents
D. 40 cents

6. Matt asked his classmates, “What is your favorite ride at the amusement park?” The graph above shows his results. How many students did Matt ask?

A. 7
B. 12
C. 15
D. 30

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản