Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 4 đề thi

0
102
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

 1. For mother’s day, Julie wanted to buy her mom some beautiful flowers. Julie bought 2 bunches of flowers, and the total cost was $6.73. Which kinds of flowers did Julie buy?

A. Daisies and roses B. Roses and lilies C. Daisies and lilies
D. Lilies and sunflowers

2. Julie also wanted to wrap the soft, red sweater she bought for her mom. She found a large box, shown above. How many faces does the box have?

A. 10 faces B. 8 faces C. 6 faces D. 4 faces 

3. Jack is thinking of a mystery number “M”. Half of mystery number “M” is 20. What is mystery number “M”?

A. 100 B. 80 C. 40 D. 10

4. Look at the grid. Which picture is at point (4, 2)?

A. B. C. D.

5. A baker made square fudge brownies and round peanut butter cookies. If the sweet treats are mixed up in the box above, what is the probability of picking a square fudge brownie without looking?

A. 1 out of 5 B. 4 out of 9 C. 5 out of 9 D. 5 out of 5
 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 23 để xem.
Đồng bộ tài khoản