Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Lisa bought a pizza with 8 slices from Tony’s Pizza Palace. She also ordered 10 chicken wings, 2 salads, and a bottle of soda. If Lisa ate 1/8 of the pizza for dinner, how many slices of the pizza did she eat?

2. Farmer Brown takes good care of his chickens because they are very busy laying eggs. The table shows the number of eggs that the chickens laid during the first five months of the year. Using the table, which of the following statements is true?

A. The number of eggs produced in May was less than in March.
B. The number of eggs produced in April was less than in February.
C. The number of eggs produced in January was less than in March.
D. The number of eggs produced in March was less than in May.

3. Mark is playing a video game. He scored 8 points in 10 minutes. Then, he scored some more points. By the end of the game, he had scored 17 points in all. How many points did Mark score after the first 10 minutes?

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

4. There were 8 go-carts on the track. Each go-cart had 4 wheels. What is the answer to the multiplication problem above?

A. 12
B. 28
C. 32
D. 36

5. What is the sum of the two fractions above?

A. 1/4
B. 3/8
C. 5/8
D. 5/1

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 26 đề thi số 2 năm học 2014 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản