Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. There are many animals living on Farmer Brown’s farm. Which of the following animals weighs closest to 10 pounds?
2. Dwight spent two weeks at basketball camp. His favorite activity was learning how to dribble the ball down the court. Looking at the calendar above, how many days did Dwight stay at basketball camp in July?

A. 30
B. 14
C. 7
D. 5

3. In art class, Dottie is making a card. She uses a shape that is symmetrical. Which figure below has a dotted line of symmetry?

4. Pedro fills up his grocery cart with a can of green beans, a gallon of milk, and a box of cereal. If he traces around the bottom of the can of green beans, which would be one of the faces of this cylinder-shaped item?

5. The weather feels cool outside, so Annabel grabs a sweater before heading off to school. What is the temperature shown on the thermometer?

A. 10 °C
B. 18 °C
C. 17 °F
D. 18 °F

6. Every Friday night is game night at Tim’s house. His whole family loves to play the game of Twister. Looking at the picture above, if Tim spins the arrow on this game spinner, on which color is the arrow MOST LIKELY to land?

A. Red
B. Blue
C. Green
D. Orange

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 27 đề thi số 2 năm học 2014 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản