Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Joshua is folding the letters below along the dotted lines. Which of the dotted lines is a line of symmetry?

2. Karen loves to look outside her kitchen window and watch the birds that land on the tree branches. The bar graph shows the different kinds of birds that Karen saw outside her window last week. How many more robins than woodpeckers did she see?
A. 11 B. 6 C. 5 D. 3

3. Jacob is stacking wooden blocks to make a set of stairs. How many blocks are in the figure that Jacob made?
A. 10 B. 12 C. 16 D. 18

4. A teacher asked students the month of their birthday. Two students said February, one student said June, and two students said October. Which graph shows this information?

5. Junior made a card for his best friend’s birthday that is shaped like Figure R above. Now, he needs a matching envelope to put the card inside. Which envelope shape below is congruent to Figure R?

6. Joe bought a bag of sour gummy worms that cost $0.69. He gave the clerk $1.00. How much change should Joe get back?.

7. Kareem is making a board game, but he needs a number cube. If he writes one number on each face of a blank cube, how many numbers can he put?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

8. The students in Alina’s class voted on their favorite pets. The graph above shows the results of the vote. How many more students voted for dogs than cats?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

9. Amber has a box of 7 red, 22 green, 10 yellow, and 2 blue paper clips. If she picks one clip out of the box without looking, what color will it most likely be?
A. Blue B. Green C. Red D. Yellow

10. How many more vertices are there in the rectangular prism than in the rectangular pyramid?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 31 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản