Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ed is taller than Fran. Fran is taller than Joe. Ed is 48 inches tall. Joe is 45 inches tall. How tall could Fran be?
A. 51 inches B. 48 inches C. 47 inches D. 45 inches

2. Over the weekend, the 3rd grade students at Baker Elementary School performed a play about the famous president, Abraham Lincoln. The table above shows how many people attended the play on Friday, Saturday, and Sunday. About how many people came in all?

A. 900 B. 700 C. 500 D. 300

3. Starting on March 1st, Paul will have baseball practice every fourth day. Looking at the calendar above, what date in March will be Paul’s last day of baseball practice?
A. March 28 B. March 29 C. March 30 D. March 31

4. Becca has odd numbers of pencils, erasers, and crayons in her backpack. Which group of numbers has only odd numbers?
A. 41, 56, 67 B. 47, 78, 94 C. 45, 63, 72 D. 43, 65, 87

5. What is the standard form of 7,000 + 800 + 20 + 5?
A. 7,285 B. 7,825 C. 7,852 D. 7,528

6. Each week, the students in number of books they read. If the pattern stays the same, howmany books will they read in week 8?
A. 78 B. 84 C. 90 D. 96

7. Megan counted the number of jellybeans in a large pail. She counted 5,000 green + 40 yellow + 300 pink + 3 purple jellybeans. How many jellybeans were there in all?
A. 5,433 B. 5,343 C. 5,334 D. 5,435

8. For Jamal’s birthday, he got a new set of marbles. The set has marbles in four colors. Which color marble does Jamal have the most of?
A. black B. green C. red D. yellow

9. There are 5,487 cars at Movie Theater A. There are 5,874 cars at Movie Theater B. Which place value digit should you use to prove that 5,487 is less than 5,874?
A. ones place B. tens place
C. hundreds place D. thousands place 

10. Willy has a hundreds chart that is missing some numbers. He notices a pattern that will help him fill in the missing numbers. Which number belongs in the box marked with an “X”?
A. 52 B. 61 C. 62 D. 71

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản