Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014 của thư viện eLib dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Ellie buys a 40-pound bag of dog food for Clancy. Clancy eats one pound each day. How many days will the bag of food last?

1. Is any additional information needed to solve the problem?

A. Yes, how much Clancy weighs.
B. Yes, what kind of dog food Clancy eats.
C. Yes, how tall Clancy is.
D. No, all information is given.

2. Erin went on a camping trip with her family. They pitched a tent that was shaped like the figure shown above. What shape was bottom of the tent?

A. triangle
B. rectangle
C. square
D. triangular prism
3. Dan has 363 baseball cards; Mickey has 288; John has 412; Alvin has 126. How many baseball cards do they have in all?

A. 1,089
B. 1,179
C. 1,189
D. 1,279

4. Pamela made a quilt from old scraps of square cloth. Each of the one-foot squares was sewn together, as shown above. What is the area of her quilt?

A. 24 sqft
B. 32 sqft
C. 120 sqft
D. 320 sqft

5. There were 64 brown ducks wading in the lake. Soon, they were joined by 12 white swans. Then, half of the white swans flew away. Which number sentence shows how many birds were still in the lake after half of the swans flew away?

A. 64 + 12 + 6 = 68
B. 64 + 12 - 6 = 70
C. 64 - 12 - 6 = 46
D. 64 + 12 - 32 = 44

6. Joe is cleaning up his blocks below and putting them on the shelf. Which of the following figures has both a curved surface and a flat surface?

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 34 đề thi số 2 năm học 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản