Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
136
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Jacob is trying to finish a puzzle during recess. He has one last piece left to fit in the puzzle. Which puzzle piece looks congruent to Figure X?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. Uncle John gave James all the coins in his pocket for mowing the yard. The coins are shown above. How much did James earn?

A. $1.25
B. $1.07
C. $1.00
D. $0.80

3. The chef made a pizza and sliced it into triangles like the one above. Which of the shapes below is congruent to the shaded triangle above?
Caroline is making cookies for the 15 boys and the 10 girls in her third-grade class. Each student will eat 2 cookies. Caroline can fit 16 cookies on a plate. How many cookies will she bake?

4. Which part of the story is extra information not needed for solving the problem?

A. Caroline is making cookies for the students in her third-grade class.
B. There are 15 boys and 10 girls in her class.
C. Each student will eat 2 cookies.
D. Caroline can fit 16 cookies on a plate.

5. Four children weighed their dogs. The dogs’ weights are given in the chart. Which of the following shows the animals listed by weight from least to greatest?

A. Tilly, Sport, Alex, Kirby
B. Kirby, Alex, Sport, Tilly
C. Tilly, Sport, Kirby, Alex
D. Kirby, Alex, Tilly, Sport

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 35 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản