Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
91
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36
Mô tả bộ sưu tập

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh, quý thầy cô bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36. Hi vọng, với việc ôn tập trên từng để thi sẽ hỗ trợ các em nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em thành công với kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36
Tóm tắt nội dung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jacob is trying to finish a puzzle during recess. He has one last piece left to fit in the puzzle. Which puzzle piece looks congruent to Figure X?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. Uncle John gave James all the coins in his pocket for mowing the yard. The coins are shown above. How much did James earn?
A. $1.25 B. $1.07 C. $1.00 D. $0.80

3. The chef made a pizza and sliced it into triangles like the one above. Which of the shapes below is congruent to the shaded triangle above

Caroline is making cookies for the 15 boys and the 10 girls in her third-grade class. Each student will eat 2 cookies. Caroline can fit 16 cookies on a plate. How many cookies will she bake?

4. Which part of the story is extra information not needed for solving the problem?
A. Caroline is making cookies for the students in her third-grade class.
B. There are 15 boys and 10 girls in her class.
C. Each student will eat 2 cookies.
D. Caroline can fit 16 cookies on a plate.

5. Four children weighed their dogs. The dogs’ weights are given in the chart. Which of the following shows the animals listed by weight from least to greatest?
A. Tilly, Sport, Alex, Kirby
B. Kirby, Alex, Sport, Tilly
C. Tilly, Sport, Kirby, Alex
D. Kirby, Alex, Tilly, Sport

6. Leo’s jacket sleeve got caught on a nail, and now there is a rip that is about 2 centimeters long. Using the ruler above, which line segment is also about 2 centimeters long? 

7. At 7:15 a.m., Mr. Harris, the bus driver, drops off all of the kids at school. Which of the following measurements is the best estimate for the length of a school bus?
A. 7 centimeters
B. 30 meters
C. 10 meters
D. 3 kilometers

8. While roaming around the farm, Delila gathers the following objects in a basket. Which of the objects would most likely be measured in pounds? 

9. Mrs. Bonner wants to build a fence around the perimeter of her garden to keep the rabbits from eating her vegetables. Which number sentence could Mrs. Bonner use to find out the length of the fence that she needs to build?
A. ( 3 x 6 ) feet
B. ( 5 + 6 + 3 + 4 ) feet
C. ( 5 + 6 + 3 + 3 + 4 ) feet
D. ( 5 x 6 ) feet

10. Robert has been eating more healthy foods and less junk food. He stands on a scale to check his weight. What unit of measurement does the scale most likely use?
A. feet B. degrees C. pounds D. liters

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 36 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản