Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 9 đề thi

0
348
lượt xem
1
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jeff couldn’t decide if he wanted to paint his skateboard black or white. He thought a fun way to decide was to use the spinner above. If Jeff spun the spinner 10 times, how many times could he expect the arrow to land on white?

A. 1 B. 2 C. 5 D. 6

2. Leslie wants to eat her favorite cereal for breakfast before going to school. She sets out a bowl, spoon, a box of Rice Krispies, and a carton of milk. Which of the following could you NOT measure about a carton of milk?

A. volume B. weight C. time D. height

3. Brady uses his green and blue sidewalk chalk to draw the X’s you see above. Next he will draw a bunch of O’s with pink and yellow sidewalk chalk. Which number sentence tells how you can find the total number of X’s?

A. 4 x 4 B. 5 x 4 C. 5 + 4 D. 9 x 3

4. Peter loves to solve jigsaw puzzles. He wants to solve a puzzle that looks like the shape at the top. Which 3 figures in the second row could be put together to make the exact shape at the top?

A. 1, 2, and 3 B. 1, 1, and 3 C. 1, 2, and 4 D. 2, 3, and 4

5. Natalie writes the numbers above on the chalkboard. She studies them and notices that she is following a pattern. The numbers in this pattern will always __________.

A. be odd B. be even C. end with an even number
D. begin with an even number 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 5 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản