Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The diagram above shows a river flowing through a valley. Which process caused the river valley to form?
A. evaporation
B. erosion
C. deposition
D. condensation

2. Which student needs to wear protective goggles the most?

Unlike insects, all arachnids have eight legs. Their bodies are divided into two parts, and they have a hard outer covering. Spiders, ticks, mites, and scorpions are all arachnids.

3. What distinguish arachnids from insects?
A. All insects have a hard outer covering.
B. Insects have two body parts.
C. Arachnids have six legs.
D. Arachnids have eight legs.

4. Kira is testing several materials to see whether they conduct electricity and float in water. Which material conducts electricity and floats in water?
A. material A
B. material B
C. material C
D. material D

5. A scientist is studying a liquid. If she lowers the temperature of the liquid, which of the following will most likely occur?
A. The liquid will boil.
B. The liquid will melt.
C. The liquid will freeze.
D. The liquid will evaporate.

6. In which circuit will one bulb glow the brightest?
A. a simple circuit with one bulb and one battery
B. a simple circuit with two bulbs and one battery
C. a simple circuit with one bulb and two batteries
D. a simple circuit with two bulbs and two batteries

7. Which tool is used to help pour sand into small jars?

8. When would a ramp be most useful?

9. Look where the arrow is pointing on the whale. What part of a bird is most similar to this part of the whale?

10. Which characteristic is inherited rather than learned?
A. telling a story
B. saluting the flag
C. having blue eyes
D. riding a bicycle  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 đề thi số 1 năm học 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản