Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which two figures have an equivalent fraction shaded?
A. 1 and 2
B. 2 and 3
C. 3 and 4
D. 1 and 4

2. A deli made 423 sandwiches in one day. What is that number rounded to the nearest hundred sandwiches?
A. 500
B. 430
C. 420
D. 40

3. What fraction of the bones is in the bowl?
A. 4/6
B. 4/10
C. 6/10
D. 1/4

4. Which of the following statements is true?
A. 6,293 is less than 4,526
B. 4,521 is less than 4,297
C. 6,750 is less than 6,150
D. 6,113 is less than 6,869

5. If the large square is 1, what is the shaded part of the large square?
A. 0.35
B. 0.65
C. 35
D. 65

6. If Bob wants to put exactly 2 fish in each fishbowl above, how many fish does he need?
A. 20
B. 22
C. 40
D. 42

7. Which means seven hundred thousand five hundred ninety-two?
A. 70,592
B. 700,592
C. 705,920
D. 7,005,920

8. Which of the following models represents exactly 1.7?

9. Look at the signs. I am above the 6th sign from the top. I am below the 6th sign from the bottom. Letter W is not in my name. Which sign am I?

10. What is the value of the 2 in 652,814?
A. 200
B. 2,000
C. 20,000
D. 200,000 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản