Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Al mixes red (R), green (G), and blue (B) marbles in a bag. If reaches into the bag without looking and picks only one marble, which color marble will Al most likely pull out?
A. red B. green C. yellow D. blue

2. Danny is making blueberry pancakes for breakfast. He can make about 18 pancakes in 10 minutes. At this rate, ABOUT how many blueberry pancakes can he make in one hour?
A. 30 pancakes
B. 110 pancakes
C. 180 pancakes
D. 200 pancakes

3. Maggie was putting dark blankets on each bed in the house. She covered most of the beds, but she only had a small dark blanket to cover part of the last bed. Which mixed number shows the fraction of the beds that were covered with dark blankets?
A. B. C. D.

4. There are 10 children eating lunch at the restaurant. The waiter brings each child 2 cups of juice. How many quarts of juice does the waiter bring in all?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

5. This table shows the money Mona will get for the can(s) she recycles. How much money will Mona receive if she turns in 6 cans?
A. $0.32 B. $0.36 C. $0.12 D. $0.06

6. During a picnic, Nadia spills some apple juice on the table. She grabs a square napkin to clean up the mess. What kind of angles does a square have?
A. right angles B. obtuse angles
C. acute angles D. large angles

7. Raymond was both having fun looking up words in the dictionary. When the teacher asked him what page number he was on, Raymond said the number was 124 less than 530. What page number was Raymond on?
A. 400 B. 406 C. 487 D. 325

8. The clock above shows the time that Wendy eats breakfast at school in the morning. She loves to eat French toast sticks with warm syrup. What time would it be 5 minutes after Wendy’s breakfast?
A. 4:07 B. 7:20 C. 7:25 D. 7:04

9. Greg likes to eat apple slices while he watches Saturday morning cartoons. He eats 4 apple slices in the first hour, 8 apple slices in the second hour, and 12 apples slices in the third hour. If this pattern continues, how many apple slices will Greg eat in the fourth hour?
A. 8 B. 16 C. 32 D. 64

10. There are 123 boys buying popcorn at the baseball game. There are 328 girls buying hot dogs at the baseball game. How many children in all are buying food at the baseball game?
A. 250 B. 327 C. 451 D. 739  

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 đề thi số 2 năm học 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản