Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 10 đề thi

0
187
lượt xem
3
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

George, said Pat, I bet we can earn a lot of money.

1. Choose the correct use of quotation marks.
A. "George", said Pat, I bet we can earn a lot of money."
B. "George, said Pat, I bet we can earn a lot of money."
C. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."
D. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."

This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do.

2. Choose the correct use of quotation marks.
A. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do."
B. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00." "Thanks, please do."
C. "This is not a big problem. I can fix it for" $2.00. Thanks, please do".
D. This is not a big problem. I can fix it for $2.00. "Thanks, please do."

Well, boys, she said, how much money did you make?

3. Choose the correct use of quotation marks.
A. "Well, boys," she said, "how much money did you make?"
B. "Well, boys" she said, "how much money did you make?"
C. "Well, boys", she said, "how much money did you make?"
D. "Well, boys," she said, "how much money did you make"?

Figurative Language: Choose the best answer for the following questions.

 The cake looked delicious, light as a feather. When I went to take a bite of it a strange thing happened, however.

"Please don't bite me!" the cake screamed. "I haven't done anything to deserve that kind of treatment."

I was so stunned, my cake went sprawling on the floor beneath me. I wonder if cakes get headaches?

4. Which phrase is a simile?
A. sprawling on the floor
B. I was so stunned
C. cakes get headaches
D. light as a feather

5. What is personified in the passage above?
A. the floor
B. I
C. a feather
D. the cake

6. Which of the following sentences is a metaphor?
A. The setting sun is a bright red egg yolk, sliding down the sky.
B. The trees waved their arms in the wind.
C. He is like a bear when he's angry.
D. Giant rocks guarded the entrance to the cave.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản