Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 đề thi

0
156
lượt xem
0
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
George, said Pat, I bet we can earn a lot of money.

1. Choose the correct use of quotation marks.
A. "George", said Pat, I bet we can earn a lot of money."
B. "George, said Pat, I bet we can earn a lot of money."
C. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."
D. "George," said Pat, "I bet we can earn a lot of money."

This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do.

2. Choose the correct use of quotation marks.
A. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00. Thanks, please do."
B. "This is not a big problem. I can fix it for $2.00." "Thanks, please do."
C. "This is not a big problem. I can fix it for" $2.00. Thanks, please do".
D. This is not a big problem. I can fix it for $2.00. "Thanks, please do."

Well, boys, she said, how much money did you make?

3. Choose the correct use of quotation marks.
A. "Well, boys," she said, "how much money did you make?"
B. "Well, boys" she said, "how much money did you make?"
C. "Well, boys", she said, "how much money did you make?"
D. "Well, boys," she said, "how much money did you make"?

Figurative Language: Choose the best answer for the following questions. The cake looked delicious, light as a feather. When I went to take a bite of it a strange thing happened, however. "Please don't bite me!" the cake screamed. "I haven't done anything to deserve that kind of treatment." I was so stunned, my cake went sprawling on the floor beneath me. I wonder if cakes get headaches?

4. Which phrase is a simile?
A. sprawling on the floor
B. I was so stunned
C. cakes get headaches
D. light as a feather

5. What is personified in the passage above?
A. the floor
B. I
C. a feather
D. the cake

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản