Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

3, 5, 8, 10, 13, ___, ___, ___

1. John is keeping track of how many books he has read this month. On the first day, he read 3 books. On the second day, his total was up to 5. On the third day, he had read a total of 8 books. Looking at the pattern above, how many total books would John have read on the sixth, seventh, and eighth days?
A. 16, 18, 21
B. 15, 18, 20
C. 14, 16, 18
D. 15, 18, 21

2. Allison is making decorations for the big dance. She made the poster above to hang up. What will be the next three shapes of the pattern if Allison keeps adding to her poster?
A.
B.
C.
D.

3. David made the spinner above for a new game he invented. He and his three friends are all going to pick a color. The spinner will land on a color, and whoever chose that color gets a point. According to David’s design, on which color is the spinner most likely to land?
A. red
B. blue
C. green
D. yellow

4. Jill has 2 apples to make an apple pie. The recipe calls for 6 apples. Which of the following expressions will help Jill find out how many more apples are needed?
A.
B.
C.
D.

5. Katie has 26 tickets to go on the rides at a fair. Each ride requires 3 tickets. Which of these expressions shows the number of rides Katie can go on?
A.
B.
C.
D.

6. Kevin just made the soccer team. During his first practice, his coach made him run from one goal to the other. He wants to measure the distance between the two goals on the soccer field so he know how far he is running. Which unit of measurement should he use?
A. yards
B. kilometers
C. miles
D. centimeters

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản