Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
76
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013

Mời bạn tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013 dành cho khối lớp 4, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Gabriella’s Halloween party is going to have Bobbing for Apples. She went to Nemo’s Market to buy the apples. What is the least amount of money Gabriella needs to pay if she buys exactly 12 apples? 
A. $5.00 B. $6.50 C. $9.00 D. $12.00

2. Samuel’s dog had 8 puppies. Each puppy was either all black, all tan, or all white. There were 2 black puppies. There were twice as many white puppies as tan puppies. How many white puppies did Samuel’s dog have?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3. Maria will spin the arrow on one of the three spinners shown above. If the arrow stops on yellow or orange, she will win a prize. Which spinner will give Maria the best probability of winning a prize? 
A. Spinner A 
B. Spinner B 
C. Spinner C
D. She will never have the chance to win based on the spinners above.

4. Linda helped her teacher set up 2 tables for food at the school fair. The tables are touching each other, as shown in the picture above. What is the length of Table A?
A. 1 meter B. 2 meters C. 3 meters D. 4 meters

5. Jackson wants to hang a sign from the side of Table A. The width of Jackson’s sign will be the width of the table. What is the width of Table A? 
A. 1 meter B. 2 meters C. 3 meters D. 4 meters

6. Lucas knows that with all the people coming to the fair, the tables may be bumped. He doesn’t want the food to fall off the tables. He is building a half-inch lip to place along the perimeter of the joined tables to keep the food from falling to the floor. What is the perimeter of the joined tables? 
A. 12 meters B. 14 meters C. 16 meters D. 18 meters

7. Bailey created a number pattern pyramid, shown above. In her pyramid, every two numbers next to each other add up to the number above them. Bailey erased one of the numbers and replaced it with a circle. She wants you to figure out what number belongs there. What is the number Bailey erased?
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

8. Owen has ridden his bike to the park 37 times this summer. If Owen rounds this number to the nearest ten, what number will he get? 
A. 50 B. 40 C. 30 D. 20  

 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản