Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Julia created the figure above out of 3 shapes. Which of the following shapes did Julia use?
A. 2 hexagons and 1 triangle
B. 3 trapezoids
C. 1 hexagon, 1 trapezoid, and 1 triangle
D. 1 trapezoid and 2 triangles

2. Every week, Milo changes the security code on his computer. He follows these steps to come up with a new code. Step 1: He finds the fifth word on the fifth page of that day’s newspaper. Step 2: He finds the number that goes with each of the letters in that word (A = 1, B = 2, and so on). Step 3: He adds all the numbers for the letters in the word. The total number is his security code. Today, the first sentence on the fifth page is, "The new sculpture made of steel was placed in the town square today." What is Milo’s new security code?
A. 21 B. 39 C. 44 D. 90

3. Natalie plugged in her new freezer at 12:00 noon as shown above. When she first plugged it in, the temperature inside of it was 70°F. The temperature inside the freezer has dropped 8°F every hour since then. It is now 3:00 PM. What is the temperature inside Natalie’s freezer?
A. 28°F B. 46°F C. 54°F D. 62°F

4. Liam has four pieces of string, shown above. According to the ruler, which length of string is closest to 3 inches long?
A. Length A B. Length B C. Length C D. Length D

5. Skylar has 96 Legos. There are 8 different colors of Legos. She has the same amount of Legos in each of the 8 colors. The letter A in A × 8 = 96 represents the number of Legos she has in each color. What is the value of A?
A. 12 B. 88 C. 104 D. 768

6. Carson drew a flag on a piece of paper. He decided he wanted to change the flag’s position. Shown in the image above, Carson has changed the flag’s position from the lower one to the upper one. What was done to the flag?
A. a slide B. a flip C. a turn D. a turn and a slide

7. Shelby’s parents just built a swimming pool in the backyard. It is time to fill it with water. Which is the best unit to describe the amount of water in a swimming pool?
A. cup B. pint C. quart D. gallon  

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản