Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thì đừng bỏ qua Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Nathan is running the booth selling snow cones at the county fair. He is keeping track of how many he sold using the graph above. How many more cherry snow cones did Nathan sell than raspberry snow cones?
A. 20 cherry snow cones B. 10 cherry snow cones
C. 15 cherry snow cones D. 5 cherry snow cones

2. Ashley’s job is to make sure all the library books at Texas Library are in order. She is about to go through the mystery, science fiction, and biography sections. She is using the graph above to see how many books are supposed to be on the shelves. Unfortunately, the key to the graph is missing. Thankfully, she remembered there are 120 mystery books, 90 science fiction books, and 75 biographies. According to Ashley’s knowledge, how many books does each book symbol on the graph represent?
A. 35 books B. 30 books C. 25 books D. 10 books 

3. To help complete an art project, Miss Sanford wants to give each of her 24 students 4 paper clips. What is the exact number of paper clips Miss Sanford will need?
A. 86 B. 96 C. 106 D. 116

4. Donna is using a bike trail in Cape Cod to race her friend. She biked 12 miles in the last hour. If the race lasts four hours and she keeps up her pace, how far would Donna bike?
A. 3 B. 12 C. 16 D. 48

5. Chris is typing up the English paper he wrote about Robert Louis Stevenson. In the first 5 minutes, he typed 120 words. What was Chris’ average number of words typed per minute?
A. 20 B. 24 C. 600 D. 1440

6. Grace is getting married. She needs to buy stamps in order to mail out the wedding invitations. Postage stamps come in sets of one hundred, ten, five, and single stamps. Grace bought the packages of stamps described above. How many stamps did Grace buy?
A. 5,402 B. 5,042 C. 542 D. 452

7. Hank sold 15 hot dogs for $3 each at his food booth. Chandra sold 18 hot dogs for $2 each at her food booth. Which number sentence correctly compares Hank’s sales to Chandra’s sales?
A. 15 × $3 > 18 × $2
B. 15 × $3 < 18 × $2
C. 15 × $3 = 18 × $2
D. Not enough information is given.

8. Mrs. Green is the leader of the Outdoors Club. She is organizing a group of 68 people as they travel down Snake River by boat. Each boat can carry 8 people. How many boats will Mrs. Green need to make sure they have?
A. 8 B. 9 C. 76 D. 544

9. While Kara was sitting at the rodeo, she saw 22 rows of seats in her seating section. She counted 58 seats in each row. Which number sentence can Kara use to help her find out how many seats are in this section?

10. Aaron is thinking of a number. When his number is subtracted from 800, the answer is greater than 300. Which of the following numbers could be Aaron’s number?
A. 482 B. 709 C. 563 D. 627 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản