Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In art class, the students painted pictures of their favorite seasons. The art teacher, Ms. Moore, hung the pictures on a bulletin board. Paintings that were next to each other shared a tack. How many tacks did Ms. Moore use to hang 12 paintings in this way?

A. 11
B. 12
C. 13
D. 24

2. The picture above shows a model of a new bank building. If you were to look at this figure from the air, which of the following figures would you see?

A.
B.
C.
D.

3. The Yellowstone Drugstore in Shoshoni is famous for its malts and shakes. Which is the BEST estimate for the number of malts and shakes sold altogether in 1995 and 1996?

A. 60,000 malts and shakes
B. 68,000 malts and shakes
C. 75,000 malts and shakes
D. 80,000 malts and shakes

4. Elaine is making a quilt for her social studies project. If the triangular and square pieces of fabric above have the same perimeter, what is the length of each side of the square piece?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

5. Grant wants to make chocolate milk to cool off on a hot summer day. He goes to the store to buy a gallon of milk, but the store only has quarts of milk left. How many quarts should Grant buy to equal one gallon of milk?

A. 2 quarts
B. 4 quarts
C. 6 quarts
D. 8 quarts 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 28 đề thi số 2 năm học 2014 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản