Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The Wheelchair Club has planned a race for wheelchair users. The race will start at the Court House and end at the Park. The race must travel along the streets shown on the map. The club would like the route to be 11 blocks long. Which route is 11 blocks long?
A. (1st, Main) to (1st, Preston) to (3rd, Preston) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
B. (1st, Main) to (5th, Main) to (5th, Liberty) to (4th, Liberty)
C. (1st, Main) to (1st, Liberty) to (3rd, Liberty) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
D. (1st, Main) to (3rd, Main) to (3rd, Broadway) to (4th, Broadway) to (4th, Liberty)
2. To show the decimal 0.4 shaded on this base ten block, how many boxes should be shaded?
A. 2
B. 8
C. 4
D. 10
3. The table above shows the number of people who attended the spring play each day. How many more people attended the play on Saturday than on Thursday?
A. 17
B. 21
C. 38
D. 42
4. What fraction of this large square is shaded?
A. 4/8
B. 5/8
C. 6/8
D. 7/8
5. What is the perimeter of the polygon above?
A. 12 centimeters
B. 20 centimeters
C. 24 centimeters
D. 32 centimeters
6. Which unit would be used to measure the length of a car?
A. centimeter
B. gram
C. meter
D. ton
7. Look at the pairs of numbers in the table above. What pair of numbers comes next in the table?
A. 10 and 27
B. 10 and 29
C. 12 and 27
D. 12 and 27
8. Which number sentence is true?
A. 7 × 6 = 6 × 7
B. 7 x (6 + 7) = 6 × 7
C. 7 – 6 = 6 – 7
D. 7 x (6 + 7) = 42
9. What is the missing factor?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
10. Read the temperature for Monday from the figure above. The temperature on Wednesday was 8° colder than Monday. What was the temperature on Wednesday?
A. 56°F
B. 60°F
C. 63°F
D. 70°F

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 đề thi số 1 năm học 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản