Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 5 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The Wheelchair Club has planned a race for wheelchair users. The race will start at the Court House and end at the Park. The race must travel along the streets shown on the map. The club would like the route to be 11 blocks long. Which route is 11 blocks long?
A. (1st, Main) to (1st, Preston) to (3rd, Preston) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
B. (1st, Main) to (5th, Main) to (5th, Liberty) to (4th, Liberty)
C. (1st, Main) to (1st, Liberty) to (3rd, Liberty) to (3rd, Market) to (4th, Market) to (4th, Liberty)
D. (1st, Main) to (3rd, Main) to (3rd, Broadway) to (4th, Broadway) to (4th, Liberty)
2. To show the decimal 0.4 shaded on this base ten block, how many boxes should be shaded?
A. 2
B. 8
C. 4
D. 10
3. The table above shows the number of people who attended the spring play each day. How many more people attended the play on Saturday than on Thursday?
A. 17
B. 21
C. 38
D. 42
4. What fraction of this large square is shaded?
A. 4/8
B. 5/8
C. 6/8
D. 7/8
5. What is the perimeter of the polygon above?
A. 12 centimeters
B. 20 centimeters
C. 24 centimeters
D. 32 centimeters
6. Which unit would be used to measure the length of a car?
A. centimeter
B. gram
C. meter
D. ton
7. Look at the pairs of numbers in the table above. What pair of numbers comes next in the table?
A. 10 and 27
B. 10 and 29
C. 12 and 27
D. 12 and 27
8. Which number sentence is true?
A. 7 × 6 = 6 × 7
B. 7 x (6 + 7) = 6 × 7
C. 7 – 6 = 6 – 7
D. 7 x (6 + 7) = 42
9. What is the missing factor?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
10. Read the temperature for Monday from the figure above. The temperature on Wednesday was 8° colder than Monday. What was the temperature on Wednesday?
A. 56°F
B. 60°F
C. 63°F
D. 70°F

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản