Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The Art Club is selling cookies to raise money for new art materials and paint. According to the graph above, how many students sold greater than 35 boxes?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. Rebecca took three math tests. She scored 80, 84, and 90. How could Rebecca find the mean for these scores?
A. add the first two numbers, divide by two, then add the third
B. add the lowest grade and highest grade, and divide by two
C. subtract the lowest from the highest
D. add all the numbers and divide by three

3. Victor is finishing the puzzle above. What shape is he missing?
A. B.
C. D.

4. Peter was born in 1981. His sister, Sally, was born four years before him. His brother, Ryan, was born nine years after Sally. In what years were Sally and Ryan born?
A. 1972 and 1985 B. 1977 and 1986
C. 1977 and 1990 D. 1985 and 1996

5. Four boys were running in a 3-mile race. Derek finished in 32.14 minutes; Paul finished in 34.01 minutes; Marcos finished in 31.24 minutes; and Edgar finished in 30.41 minutes. Which times below are ordered from greatest to least?
A. 32.14, 34.01, 31.24, 30.41 B. 31.24, 32.14, 30.41, 34.01
C. 34.01, 32.14, 31.24, 30.41 D. 30.41, 31.24, 32.14, 34.01

6. While walking around a parking lot, Abbie started counting the number of tires she saw on each car she passed. If she is skip counting by 4s, what number would she count after 358?
A. 360 B. 362 C. 364 D. 368

Front-end estimation means using the front digits to estimate values. For example: 30 x 429 => 30 x 400 =12,000.

7. Wally is making soup for dinner so he buys a bag of carrots for $3.05, a carton of chicken broth for $2.10, and a package of noodles for $3.29. If Wally uses front-end estimation, what is the value of $3.05 + $2.10 + $3.29?
A. $7 B. $8 C. $9 D. $10

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 30 đề thi số 2 năm học 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản