Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Will is creating a checkerboard, but he still has a long way to go to complete it. So far he has a rectangle board with six painted squares, shown above. What part of Will’s rectangular checkerboard has he painted gray?
A. 2/6
B. 3/6
C. 4/6
D. 5/6

2. Elena has a thermometer outside her window. She has been keeping track of the temperature outside. On Thursday, the temperature was 72 degrees. On Friday, it was 69 degrees. On Saturday, it was 83 degrees, and on Sunday, it was 86 degrees. If Elena wants to see how the temperature changed during the four days, what should she do?
A. guess and check
B. make a simple problem
C. work backwards
D. make a graph

3. Spencer is a musician who plays the guitar. When he listens to music, he becomes inspired and writes his own songs to play. Yesterday, he had 5,742 songs on his iPhone. Today, he organized his music and now keeps a different number of songs on his iPhone. The amount can be found by taking the 7 from yesterday’s number and replacing it with a 3. How is the new number different from the old number?
A. It would be 40 smaller.
B. It would be 40 bigger.
C. It would be 400 smaller.
D. It would be 400 bigger.

4. Autumn walked by her classroom’s whiteboard and accidentally erased part of an equation. The equation is shown above. If Autumn fixes the equation correctly, what operation should she write in the box?
A. addition
B. subtraction
C. division
D. multiplication

5. Keiko wants to measure the distance from his house to school. It takes him fifteen minutes to get to school by car. Which unit would be BEST for measuring the distance from Keiko’s house to school?
A. centimeter
B. meter
C. mile
D. foot

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 31 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản