Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Leslie lives at Six Hundred Four Windsor Lane. Thomas lives at Three Hundred Eighty-Eight Windsor Lane. What is the difference between these two street numbers?
A. 316 B. 226 C. 206 D. 216

2. Mr. Johnson’s class put 2 jars in 2 different places outside to measure rainfall. One jar received more rainfall than the other. What is the rainfall difference as a fraction of one jar?
A. 3/6 B. 2/6 C. 1/6 D. 1/12

3. Jared is using a crayon to draw his grandmother a picture of his family. According to the ruler above, what is the length of Jared’s crayon to the nearest half inch?
A. 2 B. 2.25 C. 2.5 D. 3

4. Jada has 658 miles to drive before she arrives at Universal Studios. What is another way Jada can write 658?
A. 6,000 + 5,000 + 80
B. 6,000 + 50 + 8
C. 600 + 50 + 8
D. 60 + 500 + 8

5. Julian is selling 144 mini cupcakes. The cupcakes come in packs of 12. What type of calculation should Julian use to figure out that there are 12 packs of cupcakes?
A. add B. subtract C. multiply D. divide

6. Amelia created her own address book. She used both the pencil and paper clip above to complete it. If the paper clip is 2 inches long, about how long is the pencil?
A. 3 inches B. 4 inches C. 6 inches D. 10 inches

7. The Davis family traveled 648 miles on their vacation to Washington D.C. this year. To the nearest hundred, about how many miles did they travel?
A. 600 B. 640 C. 650 D. 700

Cody and Malcolm played 39 games of checkers. Malcolm won 13 games. How many games did Cody win?
8. Shelby was the scorekeeper while Cody and Malcolm played checkers. She wrote the paragraph above. Which operation will answer Shelby’s question correctly?
A. 39 add 13
B. 39 subtract 13
C. 39 multiply by 13
D. 39 divide by 13

9. Reagan wants to hang strings of beads from her doorframe. She needs to know the height of the door so she can figure out the length of the bead chains. Which unit is used to measure the height of a door?
A. foot B. mile C. kilometer D. millimeter

10. Darion visited his friends who live near a beach. He brought back shells to give to the children in his class. He had 125 shells and gave 5 shells to each child. What should you do to find out how many children received shells from Darion?
A. add B. subtract C. multiply D. divide  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản