Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
86
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014

Kỳ thi Olympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Sebastian ate 4/10 of the chocolate ice cream. Lillian ate 3/10 of the chocolate ice cream. This is shown above. Which symbol makes the number sentence true?
A. B. C. D.

2. Sierra just finished reading a book that she thinks is one of the greatest books ever written. She is going to Barnes and Noble to buy 16 copies to give to her friends and family so they can read it. The book costs $8.30. What is the product of $8.30 x 16?
A. $74.10 B. $74.16 C. $132.80 D. $132.86

3. Mr. Moore asked everyone in art class to draw a picture using only one shape. They could use this one shape as many times as they want, and they can change the size. Sam decided to use an asymmetrical shape for his drawing. Which of the following shapes could be Sam’s because it does not have a line of symmetry?
A. B.
C. D.

4. Gracie is handing out pencils to all her classmates. The pencils have balloons on them to celebrate the last day of school. Which tool can be used to measure the length of a pencil?
A. calendar B. clock C. ruler D. thermometer

5. Bryce challenged his sister. He doesn’t think she knows which property of multiplication 2 x 0 shows. However, Bryce’s sister answered correctly. What property did she say 2 x 0 shows?
A. addition property B. property of one
C. grouping property D. property of zero

 6. Marissa had 4,956 dollars in her bank account when she married Ashton. Ashton had 3,490 dollars in his bank account when he married Marissa. They decided to take their money and put it all into a joint account. Using mental math skills, what is the sum of money in the joint account?
A. 1,466 B. 7,546 C. 7,566 D. 8,446

7. Risa built a tower with ten blocks. Among the ten blocks, 1/10 of them are red and 6/10 of them are blue. The rest of the blocks are yellow. What fraction of the blocks are yellow?
A. 1/10 B. 3/10 C. 4/10 D. 5/10

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 32 đề thi số 1 năm học 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản