Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ashley is making a scrapbook. She opened up to some of her finished pages. The page’s pattern on the left is symmetrical to the page’s pattern on the right. To which of the following pages could Ashley have opened?

2. Gavin drew a picture using the following shapes. Which of the shapes Gavin drew is a quadrilateral with two parallel sides?

3. Mary needed some magazine pictures for an art project. Page 1 and page 2 of the magazine are back-to-back on the same sheet. She cut out pages 20, 21, 47, 48, and 104. How many sheets of paper did Mary remove from the magazine?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 1

4. Adam, Brendon, Carl, and David each placed a point on the graph above. They used the first initial of their first names to label their point. According to the graph, what initial names the point located at (0,3)?

A. A
B. B
C. C
D. D

5. Lily is making a dark chocolate cake. She filled up the container above with the amount of milk she needs. How much milk is Lily using to make her dark chocolate cake?

A. 0.75 cup
B. 1.25 cup
C. 1.75 cup
D. 2 cups

6. Mason created an equation that correctly shows the associative property of addition. Which equation could Mason have created?

A. 3 + (2 + 1) = 2 + (2 + 2)
B. 4 + (6 + 7) = (4 + 6) + 7
C. 9 + (1 + 5) = (7 + 8) + 0
D. 8 + (2 + 4) = 7 + (5 + 2)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản