Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
69
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Look at the figures for lines of symmetry. Which of the 4 figures does NOT have any lines of symmetry?
A. Figure A
B. Figure B
C. Figure C
D. Figure D
2. Libby is using blocks to build steps for her dollhouse. Her pattern is started above. She wants to make it 5 steps high. What is the total number of blocks she will need to build the steps?
A. 6 blocks
B. 9 blocks
C. 15 blocks
D. 25 blocks
3. According to the bar graph above, the highest altitude in the world is located on what continent?
A. South America
B. Australia
C. Africa
D. Asia
4. The comet, Hale-Bopp, appeared in 1997. It will make its next appearance in approximately 4200 years. About when will it appear next time?
A. 2203
B. 4200
C. 5197
D. 6197
5. Angie is playing a game using the spinners shown above. She gets a point when she spins BLUE and loses a point when she spins RED. Which spinner gives her the best chance of getting a point?
A. Spinner A
B. Spinner B
C. Spinner C
D. She has an equal chance with all 3 spinners.
6. The circle graph above shows the results of a survey taken by the sophomore class at Adams High School. What percent of the students chose a sport other than football, baseball, or basketball?
A. 0%
B. 20%
C. 80%
D. 100%
7. If the pattern is cut out and folded along the dotted lines with no sides overlapping, which one of the following figures would be produced?
A. sphere
B. pyramid
C. cone
D. cube
8. The St. Paul Saints baseball team finished the 1996 regular season with a record of 45 wins and 40 losses. Which of the following is the best estimate of the team’s winning percentage?
A. 47%
B. 53%
C. 85%
D. 88%
9. Mrs. Fisher made the graph above to show the final grades of students in her math class. What percent of her students received a grade of C or above?
A. 40%
B. 45%
C. 55%
D. 95%
10. The Clarks have driven 250 miles on their trip. They have completed 5/8 of their driving. About how long is the entire driving?
A. 156 miles
B. 400 miles
C. 1250 miles
D. 2000 miles

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 3 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản