Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Mike presents you with the objects below. He is willing to give you the object that shows 7/8. The only way he will give it to you is if you correctly choose what shows 7/8. If you just chose correctly, what object did Mike just give you?

2. Rachel works with alligators for a living. She has discovered how quickly they usually grow. The information she discovered is on the table above. According to the table, if Rachel has taken care of an alligator from birth to age 10, about how much would the alligator have grown?

A. 6 feet
B. 9 feet
C. 10 feet
D. 17 feet
3. Fred took the first letter of his first name and drew in on a piece of paper, shown above. If Fred takes his initial and flips it once, what will it look like?

4. Lily’s teacher put the number sentence above on the blackboard. She is trying to figure out what number or numbers the box above can stand for to make the number sentence true. What number or numbers will Lily say the box can stand for if she is correct?

A. 0 only
B. 1 only
C. 0 or 1 only
D. all numbers

5. George created the pattern above to use in his art portfolio. If George continues his pattern, what should be his 8th figure?

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 đề thi số 4 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản