Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013 được sưu tầm giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. As shown in the picture, there were 2.7 pizzas left after Daniel’s soccer team party. How many pizzas would still be left if Daniel took home half (0.5) of a pizza?
A. 1.35 B. 2.2 C. 2.75 D. 3.2
2. Josie was baking cupcakes for her parents’ anniversary party. How many cups of flour, sugar, and berries went into her cupcakes?
A. 9/4 B. 8/4 C. 7/4 D. 6/4
12 + (8 × ____ ) = 60
3. Hunter wrote the problem above on the whiteboard at school. However, one of the numbers in his problem was erased. If Hunter’s problem was correct, what number was erased?
A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
4. Savannah runs the bumper cars at Six Flags. There are 12 children waiting in line. If Savannah only allows an equal number of those children to ride in each of the 4 bumper cars, how many children will be in each car?
A. 3 B. 4 C. 8 D. 12
5. Morgan loves the Texas Rangers. She is attempting to have her top favorite Rangers sign her 10 baseballs. Three-tenths of Morgan’s baseballs have been signed. Which fraction shows the number of baseballs that are unsigned?
A. 3/10 , because three of the ten balls are unsigned
B. 3/7 , because three of the seven balls are unsigned
C. 7/10 , because seven of the ten balls are unsigned
D. 10/7 , because ten of the seven balls are unsigned
720 ÷ 18 = ?
6. They skyscraper that Bryce lives in has 720 windows. There are 18 windows on each floor. How many floors are there?
A. 90 B. 35 C. 40 D. 30
7. Willy is so close to winning the bowling game he is playing with his brother. If he can knock over 2/5 of the pins shown above, he will win. If Willy knocks over exactly 2/5 of the pins, how many will be left standing?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
8. Xavier and Elijah are two different ages. The sum of their ages is 90. Elijah is 9 times older than Xavier. What are their two ages?
A. 18, 82 B. 72, 8 C. 81, 9 D. 80, 10
9. Nina planted pink and purple tulips, shown above. If 1/3 of the tulips were pink, how many pink tulips were planted?
A. 3 B. 6 C. 8 D. 12
10. Selena sorted coins into a stack of nickels and a stack of dimes. If each stack has 10 coins, which number expression will help Selena know the total value of her coins?
A. 10($0.10) + $0.05 B. 10 + ($0.10 + $0.05)
C. 10($0.10 + $0.05) D. $0.10 + $0.05 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 đề thi số 2 năm học 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản