Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Benjamin planted his first flower in his mother’s garden. He has been keeping track of how much the flower grows each week on the chart above. According to Benjamin’s chart, between which two weeks did the plant show the greatest increase in height?
A. Weeks 5 and 6
B. Weeks 4 and 5
C. Weeks 1 and 2
D. Weeks 3 and 4
2. Taylor made her very own magic square, shown above, on her whiteboard. In her magic square, the sum of the numbers in each row, column, and diagonal is the same. Unfortunately, two of the numbers in Taylor’s magic square were smudged. Which two numbers below are the numbers that were smudged?
A. 9 and 4
B. 10 and 2
C. 10 and 3
D. 9 and 3
3. Daniel knows he can solve the expression that Mrs. Jenkins put on the blackboard. If Daniel is correct, what number belongs in the box above?
A. 5
B. 15
C. 12
D. 30
264 + 812 + 53 + 506 = ?
4. Elizabeth is collecting used books to donate to foster homes all over the United States. The first year, she collected 264 books. The second year 812 books were collected. 53 books were collected in the third year. In the fourth year, 506 books were collected. How many books did Elizabeth collect for foster homes in the first four years?
A. 1,234
B. 1,453
C. 1,635
D. 1,879
5. William marked and labeled four random points on the grid figure above. Which of William’s points is (7,4)?
A. point A
B. point B
C. point C
D. point D
6. Anna is creative. Instead of the standard square of rectangle garden, she is making a circular garden. So far she has planted 85 tulips, shown above. According to the picture, what is the best estimate for the total number of tulips that will be in the garden?
A. 150–200
B. 300–400
C. 650–750
D. 1200–1300
7. On the way to school, Anthony saw a street sign in the shape of a hexagon, shown above. On the way home from school, Anthony saw a sign in the shape of a rhombus, also shown above. If the hexagon equals one whole, what fractional part of the hexagon is one rhombus of the same size sides?
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/6
D. 1/4
0, 1, 3, 6, 10, _______
8. Mia didn’t have any money on Sunday. On Monday, she earned 1 dollar helping her mom. On Tuesday, she earned 3 dollars helping her neighbor. On Wednesday, she earned 6 dollars helping her aunt. On Thursday, she earned 10 dollars helping at her dad’s store. If the amount of money Mia earns increases at the same rate, how much will she earn on Friday?
A. 20
B. 15
C. 14
D. 26
9. Jorge is trying to decide what to do with the three coins that are in his pocket. He forgot how much he has to spend. If he takes the coins out, how much could Jorge not have?
A. 16¢
B. 55¢
C. 46¢
D. 25¢
10. Robert recorded the height of his plant every year. Which is the BEST way for Robert to show the information?
A. line graph
B. tally chart
C. Venn diagram
D. circle graph

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 đề thi số 4 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản