Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ariel is waiting in line to see Taylor Swift. The people in line run along the side of the building, shown above. Ariel is fifteenth in line, marked with an A above. How many people are in line but hidden by the building? 
A. 10 B. 12 C. 13 D. 15 
2. Mike has an odd number of video games. Which of the following will always give a product that is an odd number? 
A. even × odd B. even × even C. odd × odd D. none of them 
3. Madison is painting on a canvas. In her painting, there are the triangles below. Which of Madison’s triangles has only acute angles? 
4. Caroline read 17 pages of The Great Illustrated Classics’ version of Hans Brinker every night for 1 week. How many pages did she read that week? 
A. 169 B. 119 C. 92 D. 79 
5. Tommy drew the picture above. Which of the following items makes up the majority of Tommy’s picture? 
A. obtuse angles and diagonal line segments
B. right angles and circles
C. acute angles and intersecting line segments
D. right angles and straight line segments 
6. Mrs. Phillips is in charge of handing out supplies to the students as they entire the building on the first day of school. She needs to give each student three pencils and two packs of paper. There were 384 students that entered the building on the first day of school. How many pencils did Mrs. Phillips give out in all? 
A. 384 B. 768 C. 1,152 D. 1,920 
7. Matthew is given a chart for a function machine. What is the best way for Matthew to determine the output number for 49? 
A. use a number line graph 
B. draw a circle graph
C. draw a pictograph
D. find a pattern 
4 × 6 + 10 ÷ 2
8. Naomi sat down at her desk and saw the expression above on a piece of paper. If Naomi were to solve the expression correctly, what would be her answer? 
A. 44 B. 32 C. 29 D. 17 
9. Max wrote down the paragraph above. What strategy listed below would be the best to use to solve the question in Max’s paragraph? 
A. The information given is not enough to solve the problem.
B. make a graph
C. look for a pattern
D. work backwards 
10. Maria made seven dozen heart shaped cookies. She needs 144 cookies for the bake sale. Which expression gives the number of cookies she still needs to make? 
A. 144-(7×12) B. (7×12)+144 C. (144-7)×12 D. 7+144×12 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản